Page of mind

EN FEMINISTISK DAGSTIDNING FÖR och av KVINNOR I PSYKISK OHÄLSA​

PAGE OF MIND #5 - Utbränd

Samhället vittnar om att en tidning som P.O.M behövs, inte minst från vår gemensamma målgrupp. P.O.M är den enda tidningen på den globala marknaden som erbjuder ett innehåll  utformat av och för målgruppen helt fokuserat på psykisk ohälsa. Att P.O.M dessutom lyfter fram och erbjuder både biblioterapeutiska verktyg och mindfulness bidrar till vår unicitet; också detta är vi nämligen ensamma om att erbjuda på den globala marknaden.

Genom att annonsera hos oss på P.O.M får du fördelen att skapa en direktkontakt med din målgrupp. En målgrupp som också är i stort behov av att få information om nya produkter, hjälpmedel och aktiviteter – genom vår marknadsinriktade annonsering når du alltså direkt din målgrupp, samtidigt som du har en räckvidd på 500 000 läsare.

Kontakta oss: info@pageofmind.se